Allmänna Villkor


Översikt
Melyon driver denna webbplats. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Melyon. Melyon erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och information som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några av våra tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida efter ändringar med jämna mellanrum. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Avsnitt 1 - Villkor för onlinebutik
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du åtminstone är myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i den stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta att någon av dina minderåriga barn att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter till något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i ditt område (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott eller överträdelse mot något av villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

Avsnitt 2 - Allmänna villkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassas till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Avsnitt 3 - Informationens riktighet, fullständighet och lämplighet
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Avsnitt 4 - Ändringar av tjänster och priser
Priserna för våra produkter kan ändras utan tidigare varsel.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan tidigare varsel när som helst.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

Avsnitt 5 – Produkter eller tjänster (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter i butiken. Vi kan inte garantera att färgen på din datorskärm är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, till att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan tidigare varsel. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Avsnitt 6 - Korrekthet i fakturerings- och kontoinformation
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Läs vår returpolicy för mer information.

Avsnitt 7 - Tillvalsverktyg
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inte något som helst ansvar från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje parter.

All din användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

Avsnitt 8 – Länkar från tredje part
En del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till webbplatser av tredje parter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar för material eller webbplatser från tredje parter, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje parter.

Vi är inte ansvariga för någon skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser av tredje parter. Läs noggrant igenom policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje parter.

Avsnitt 9 - Användarkommentarer, feedback och kommentarer
Om du på vår begäran skickar specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (sammantaget "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda dessa i vilket medium som helst. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi fastställer är olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller användarvillkor.


Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig- eller äganderätt. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller en tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

Avsnitt 10 - Personuppgifter
Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. Gå till vår integritetspolicy för att läsa mer.

Avsnitt 11 - Fel, oriktigheter och utelämnanden
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan tidigare varsel (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 12 - Förbjuden användning
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) spam, nätfiske, förevändning, spindlar; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något av dessa villkor om förbjuden användning.

Avsnitt 13 - Friskrivning från garantier; Ansvarsbegränsningar
Vi representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi ibland kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Melyon, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska inte i något fall vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller alla produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. I de stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

Avsnitt 14 - Ersättning
Du samtycker till att hålla Melyon och vårt moderbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ansvarslösa och försvara dem från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden av tredje parter på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Avsnitt 15 - Särskiljbarhet
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor. För delgivning ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

Avsnitt 16 - Uppsägning
Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas ut. till och med datumet för uppsägning; och/eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

Avsnitt 17 - Hela avtalet
Misslyckande av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende för tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetat dem.

Avsnitt 18 - Gällande lag
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Avsnitt 19 - Ändring av användarvillkoren
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Avsnitt 20 - Kontaktinformation
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@melyon.se.