Vad innebär Ren Skönhet för Melyon?


Vi har hört talas om ren skönhet överallt. Ren skönhet har blivit mer än bara ett modeord; det har utvecklats till en vägledande filosofi som formar varje aspekt av Melyons tillvägagångssätt till hudvård och skönhet. Det är inte en trend utan ett åtagande att utnyttja den harmoniska potentialen hos naturen och vetenskapen.


"Det handlar om att omfamna kraften hos naturen och vetenskapen för att skapa produkter som är säkra, effektiva och snälla mot både våra kroppar och planeten. I grunden tror vi att skönhet ska vara en kraft för det goda - bra för dig, bra för miljön och bra för kommande generationer." - Ord från vår grundare, Roger Dupé.- Ord från vår grundare, Roger Dupé.

För Melyon ligger kärnan i ren skönhet i ett medvetet urval av ingredienser och etiska metoder. Vi prioriterar att undvika skadliga kemikalier och väljer istället naturliga och ekologiska ingredienser. Transparens är kärnan i våra värderingar. Vi förstår att skönhetsbranschen ibland kan vara en gåta, med oavslöjade ingredienser och tveksamma metoder. Melyon strävar efter att bryta igenom den opaciteten och främja ett förtroendefullt förhållande med dig och våra metoder.